Teamcoaching, een goede keuze!

Laat je inspireren door van en met elkaar te leren!

Zijn jullie een team:

  • dat nog wat te leren heeft om zelfsturend te worden? 
  • dat het moeilijk vindt om naar elkaar te luisteren?
  • dat conflicten niet kan oplossen?
  • dat weinig plezier heeft in de samenwerking?
  • waarin altijd dezelfden de kar trekken?
  • waarin veel gemopperd wordt op de organisatie?
  • waarin afspraken niet worden nagekomen?

Zo ja, overweeg dan met elkaar om mij in te schakelen als teamcoach.

Teamcoaching: daar zit muziek in

Werken in een goed functionerend team, wie wil dat niet!

Bij teamcoaching draait het om een beter team te worden en dat elk teamlid daar verantwoordelijk voor is. De doelmatigheid van een team wordt groter wanneer de interactie tussen de teamleden wordt vergroot. Maar soms staan (onuitgesproken) onderlinge afspraken groei in de weg. Als teamcoach kan ik de vinger leggen op patronen die die groei in de weg staan en zo het team een nieuwe impuls voor groei geven. De onderlinge betrokkenheid en daarmee ook de resultaatgerichtheid worden verbeterd.

Ik kijk vanuit het systeemdenken naar teams. Anders dan oorzaak-gevolg denken, biedt de bril van systeemdenken de mogelijkheid om circulair te denken. Daarbij werk ik vanuit het fasenmodel van Tuckmann: forming-storming-norming-performing (M1, M2, M3, M4-teams)  waarin het team leert om steeds beter verantwoordelijkheden te dragen. Iedere fase kent haar eigen kenmerken en vraagt van mij als teamcoach een andere stijl van begeleiden.
Mijn jarenlange ervaring als muziektherapeut  integreer ik in mijn werk als teamcoach; er kan dus ook muziek worden gemaakt. Hoe is het bijvoorbeeld om de boventoon te voeren of niet hoorbaar te zijn? hoe kan ieders kwaliteit ook zonder te spreken naar voren komen? 

Ik werk vanuit het vertrouwen dat een team zelf tot oplossingen kan komen en begeleid dit proces deskundig. Ik inspireer en daag het team uit om optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van elk teamlid en heb daarbij aandacht voor veiligheid en vertrouwen.