Supervisie en Coaching

WAar kies je voor?

Ben jij iemand die:

 • het wil snappen waarom je niet tevreden bent over wat je doet? 
 • wil leren om je grenzen goed te bewaken? 
 • wil leren hoe je met conflicten kunt omgaan? 
 • het graag wil volhouden op je werk waar het voortdurend verandert?
 • zich minder de problemen wil aantrekken van anderen?
 • een ander wil durven om te  confronteren?
 • zich zekerder wil voelen en minder het gevoel wil hebben dat je faalt?
 • beter wil kunnen presteren?

Zo ja, overweeg dan om voor supervisie of coaching bij mij te komen.

SUPERVISIE: leren door naar jezelf te kijken

Bij supervisie draait het om zelfreflectie: leren door naar jezelf en je werksituatie te kijken. Je zal door supervisie beter gaan begrijpen waarom jij kijkt zoals je gewend bent te kijken naar situaties. Je leert om jezelf op een professionele manier in te zetten in de omgang met anderen in je werk. 

 

Hoe is het voor je om op een andere manier te kijken of  ‘door de ogen van de ander’ naar jezelf te kijken? Zien jouw ogen hetzelfde als de ogen van een ander?

Supervisie kan je ook helpen om je eigen werkstijl te verbeteren. Vragen die je jezelf leert stellen zijn bijvoorbeeld: wat doe ik precies in die situatie, wat denk ik erbij, wat voel ik erbij, wat beoog ik, wordt mijn intentie duidelijk, behaal ik mijn doel. En de antwoorden? Die komen wel als de vragen juist zijn.

 

Ik geef zowel individuele supervisie als supervisie in een groepje (max. 3 personen).

 

Vragen:

Als supervisor zal ik je vragen: “Wat gebeurde er met je toen je collega boos werd? Wat merkte je, wat deed je, wat dacht je?

Als coach zal ik je vragen:  “Wat is je doel, wat wil je bereiken, wat heb je nodig om dat te bereiken?”

COACHING: wat wil de organisatie en wat wil jij?

In coaching richt je je uitdrukkelijk op datgene wat je wilt bereiken in de uitvoering van je werk. Coaching is resultaatgerichter en meestal ook probleemgerichter dan supervisie.

Soms staat de coaching in dienst van het realiseren van het beleid van de organisatie; er zijn bepaalde doelen die moeten worden bereikt. Coaching is, anders dan supervisie, meestal op de kortere termijn gericht. Het grote verschil tussen coaching en supervisie is kort gezegd: coaching richt zich op het resultaat, supervisie richt zich op het leren kennen van jezelf in de beroepssituatie.

 • Kan jij je aanpassen aan wat de organisatie wil of wil je daarin nog iets leren?
 • Wat is voor jou een goede werkomgeving?
 • Wat zijn jouw kwaliteiten? 

Dit zijn voorbeelden van vragen die we bij de coaching onderzoeken.

 

Ik geef zowel individuele coaching als teamcoaching.