Intervisie

Intervisie: we leren van elkaar

Intervisie is een vorm van overleg waarbij collega’s elkaar ondersteunen en helpen hun functioneren te verbeteren met als doel om de de dienst- en/of hulpverlening aan de klanten te verbeteren. Als supervisor begeleid ik jullie intervisie. Ik leer jullie hoe de  verschillende intervisiewerkvormen gebruiken kunnen worden en wat jouw eigen persoonlijke doelen zijn. 

Een intervisiegroep bestaat uit 3 tot 6 deelnemers met een overeenkomstig(e) beroep of functie waarbij geen sprake is van een directe gezagsrelatie.

Kenmerkend voor begeleide intervisie is dat het tijdelijk is met als doel: 

  • de intervisie zelfstandig voort te kunnen zetten en/of
  • de intervisievaardigheden bij bestaande en beginnende intervisiegroepen te vergroten.

Wat kan begeleide intervisie opleveren?

  • Het team ontwikkelt vaardigheden om problemen in het werk aan te pakken en om te gaan met veranderingen.
  • Het team ontwikkelt vaardigheden om anderen te ondersteunen bij werkproblemen.
  • Het team krijgt meer inzicht in eigen gedrag.
  • Het team maakt meer gebruik van elkaars denkkracht en expertise.
  • Het team kan op termijn verschillende methodes van intervisie hanteren. 

Aanpak

Als supervisor zorg ik voor het verloop van het intervisieproces. Ik denk inhoudelijk niet mee maar ik richt mijn aandacht op de communicatie in de intervisiegroep. Als supervisor geef ik ondersteuning bij het organiseren en structureren van de bijeenkomsten en ik vertel de deelnemers wat er procesmatig tijdens de intervisiebijeenkomst gebeurt. Dit maakt dat de deelnemers zich bewust worden van de manier waarop zij communiceren met elkaar. Dit bewustzijn kan in de dagelijkse werkpraktijk weer worden omgezet in nieuw professioneel gedrag.

WIL JIJ HET LEREN?

Wil jij leren om intervisiegroepen te begeleiden? Het is een prachtig vak en ik leer het je!